Centrum Hofdael

Centrum Hofdael

Centrum Hofdael is het centrum voor sociale, maatschappelijke en culturele activiteiten. Activiteiten waaraan mensen werken, van leren en over discussiëren. Een Centrum waar wekelijks zo'n 2500 mensen ruimte en begeleiding krijgen om vaardigheden tot leven te brengen, zich eigen te maken en ervan te genieten.

Hoe het begon...
Het begon met een open plek in het centrum van onze toch zo verstedelijkte gemeente Geldrop. We noemden deze plek centrum oost, maar al snel werd het Hofdael. Na veel voorbereidende werkzaamheden kon er gewerkt worden aan de verfraaiing van het centrum en aan de restauratie van een aantal monumenten. Het resultaat zien we vandaag de dag: langs het riviertje de Kleine Dommel staan, midden in het groen, luxe appartementencomplexen en stadswonningen. Centraal in het geheel ligt het Centrum Hofdael, een markant gebouw.

Locatie